TR – Düşük boşluklu dişli kutuları

Açıklama

TR planeter tahrikleri; üst düzey güvenilirlikle birlikte aşırı derecede azaltılmış boşluklar, sessiz işletim ve kolaylaştırılan motor tertibatı için bir dönüm noktasıdır. TR üniteleri, en sık kullanılan servomotorlarla eşleşecektir.